026-32210050
026-32210050
info@karenlc.com
info@karenlc.com


سیستم آموزشی زبان اسپانیایی در آموزشگاه کارن مطابق با متد آموزشی روز و رسمی کشور اسپانیا می باشد و
زبان آموز را برای شرکت در آزمون های بین المللی (
Dele ) در 6 سطح آموزشی A1, A2, B1, B2, C1, C2  آماده می نماید.


متد آموزشی زبان اسپانیایی:
کتاب Nuevo Prisma شامل 12 درس است که در 6 ترم به همراه کتاب آموزشی گرامر USO تدریس میشود.
بسته آموزشی که در دوره های آموزشی عادی مورد استفاده قرار می گیرد  Nuevo Prisma نام دارد و همچنین جهت
ارتقا کیفیت آموزش در کلاس و پاسخ به نیاز زبان آموزان، از مفاد کمک آموزشی زیر نیز استفاده میگردد:

USO (A1, A2, B1, B2), Cuaderno de ejercicios, lectura de espanol
( Correspondiente a difrentes niveles)  Cuntos cartos espanoles, Hola, que Tall Cd)


دوره های آموزشی در تمامی 12 سطح دربرگیرنده ی آیتم های زیر می باشد:

  • دستور زبان و تمرینات دستوری
  • تمرین شفاهی زبان شامل بخش شنیداری و مکالمه
  • آشنایی زبان آموزان با واژگان و تمرین خواندن و درک مفهوم
  • ایجاد بستر مناسب جهت مکالمه زبان آموزان
  • معرفی فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین و اسپانیا
  • تمرینات موضوعی و نوشتاری
به اطلاع می رساند برنامه درسی و نحوه برگزاری سطوح پیشرفته توسط استاد مربوطه و پس از اتمام سطوح مقدماتی و متوسط اعلام خواهد شد.