026-32215966
026-32215966
info@karenlc.com
info@karenlc.com

این مجموعه از سال 1384 با نام مرکز یادگیری زبانکارن فعالیت آموزشی خود را در ابتدا با تمرکز بر یادگیری زبان انگلیسی آغاز نمود. ما در این مدت کوشیده ایم تا از هدف خود که ارتقا دانش زبان انگلیسی و سایر زبانهای دنیا می باشد،‌ دور نشده و پیوسته با بکار گیری روش های علمی و مدرن و انتخاب رویکرد نگرش سیستمی در فرآیند آموزش (Systematic Approach)،‌ حرکت آموزشی خود را با توجه به تواناییها و نیاز های زبان آموزان ادامه دهیم.

این مرکز تخصصی دارای یک شعبه می باشد و‌ با کادر آموزشی نخبه و گروه اجرایی حر فه ای و کارآزموده،‌ با ارائه خدمات متنوع آموزشی به ویژه مجازی،‌ پذیرای تعداد زیادی از زبان آموزان در قالب کلاس های گروهی،‌ نیمه خصوصی و خصوصی می باشد و در این راه موفق به کسب رکورد ها و تجربیات افتخارآمیز بی نظیر در عرصه آموزش شده است.

مرکز یادگیری زبان کارن همواره سعی دارد با تکیه بر توانمندیهای نیروی انسانی خود و با بکارگیری نرم افزارهای جامع و یکپارچه آموزش آنلاین و ارائه مدل های آموزشی مدرن و متنوع،‌ کیفیت آموزشی را ارتقا داده و زبان آموزان را با هدف بهبود مستمر عملکرد خود،‌ یاری نماید.